Setveni priročnik 2014

Setveni priročnik za poljedelce, vrtičkarje in čebelarje 2014.


Koledar ugodnih dni za setev, presajanje, nego in spravilo rastlin ter delo s čebelami.


Na podlagi raziskovanj zvezdnih konstelacij sestavil Matthias K. Thun.