Zgodovina predavanj

NEPOPOLNI PREGLED PREDAVANJ TUJIH STROKOVNJAKOV, KI JIH JE ORGANIZIRALO DRUŠTVO AJDA VRZDENEC V LETIH 1992 -2009

NISO ZAJETA PREDAVANJA V ČASU 1985 – 1991, KO JE META VODILA NEMŠKE PREDAVATELJE V SLOVENIJO PRAVILOMA ENKRAT MESEČNO.

Thun Marija          

 • 28.6.1990 Ljubljana Osnove biodinamike
 • 29.6.1990 Maribor Osnove biodinamike

28.6.1990 Ljubljana Osnove biodinamike
29.6.1990 Maribor Osnove biodinamike
8.7.1991 Ljubljana Biodinamično vrtnarstvo
Izdelovanje biodinamičnih preparatov
14.10.95 Vrzdenec
15.10.95 Vrzdenec
16.10.94 Vrzdenec
Izdelava in uporaba biodinamičnih preparatov
12.10.96 Vrzdenec
13.10.96 Vrzdenec
Temelji biološko-dinamične metode
17.10.97 Vrzdenec
Biološko-dinamični preparati
18.10.97 Vrzdenec
Vinogradništvo po biološko-dinamični metodi
19.10.97 Vrzdenec
Skrb za plodnost tal, temelj vsake pridelave
2.10.98 na Bledu
Kako ohranjati kaljivost in zdravje semen
4.10.98 Vrzdenec
8.7.2000 Vrzdenec
9.7.2000 Vrzdenec
Temelji biološko-dinamične metode
28.6.02 Domžale
29.6.02 Vrzdenec
30.6.02 Dravograd

        

Thun Matthias

8.7.1991 Ljubljana Biodinamično čebelarstvo
Predavanje o biološkem čebelarjenju
4.7.92 v Ljubljani
5.7.92 v Mariboru
11.,12. in 13.7.92 na Idriartu na Bledu
17.12.94 za čebelarje v Ljubljani
17.12.94 za čebelarje v Ribnici
18.12.94 za čebelarje v Grosupljem
18.12.94 za čebelarje v Sežani
Izdelava slamnatih panjev
15.12.95 na Vrzdencu
16.12.95 Zavod za veterino na Ptuju
17.12.95 v Semiču
Predavanje za čebelarje in vinogradnike
28.2.97 v Starem trgu pri Ložu
1.3.97 v Grmu, Novo mesto
1.3.97 v Preddvoru
Sonaravno čebelarjenje
8.11.03 Novo mesto
9.11.03 Bled

Barkoff Ernest

 • 9.12.1988 Ljubljana Kmetija je organska enota
 • 12.12.1988 Kmetijske skupnosti za prizadete

Baumann Siegfried

predavanje z diapozitivi o b-d sadjarstvu
15.3.92 v Ormožu
16.3.92 Grm Novo mesto
17.3.92 Vrzdenec
Predavanje z diapozitivi, obrezovanje drevja
24.2.95 v Ribnici
25.2.95 na Vrzdencu
26.2.95 na Šentjoštu
Sadjarstvo brez strupov
21.2.96 v Novi Gorici
22.2.96 v Šentjurju pri Celju
22.2.96 Rakičan
23.2.96 v Metliki
24.2.96 v Gorenji vasi
20.2.97 v Kranju
21.2.97 v Mariboru
22.2.97 v Kočevju

Schmidt Georg Wilhelm

11.4.1990 Ljubljana Alternativa v naravoslovju
12.4.1990 Ljubljana Regeneracija gozdov
11.5.1990 Regeneracija gozdov Ljubljana
12.5.1990 Regeneracija gozdov Ljubljana

 1. in 24.5.1991 Eterska geografija, pomen gozdov
  24.11.93 Inštitut za gozdarstvo Ljubljana
  25.11.93 Inštitut za gozdarstvo Ljubljana
  Seminar za gozdarje in drevesničarje
  3.5.95 v Ljubljani
  4.5.95 v Kočevju
  Metode regeneracije semen
  13.3.98 Brezje na Gorenjskem
  Planetarni ritmi in etri
  14.3.98 Vrzdenec
  Regeneracija rastlin
  15.3.98 Ribnica
  Etrska geografija, temelj dela z živo naravo
  13.3.99 Vrzdenec
  14.3.99 Vrzdenec

Spranger dr. Joerg

Homeopatija v veterini
6.10.94 Veterinarska fakulteta Ljubljana
Človekova vloga v kraljestvu živali
7.10.94 Waldorfska šola v Ljubljani
Terapiranje mastitisa s homeopatijo
6.10.95 Veterinarska fakulteta Ljubljana
Domače živali in pomen človekovega odnosa do živali
7.10.95 Ribnica in Ljubljana
13.- 18.10.96 Veterinarska fakulteta Ljubljana
Alternativni načini zdravljenja človeka in živali
19.10.96 Vrzdenec
Homeopatija v veterini
21.10.96 v Žalcu
22.10.96 Veterinarska fakulteta v Ljubljani

Zwiauer dr. Johannes

Zdravilna zelišča s stališča antropozofije
6.5.95 Vrzdenec
7.5.95 Vrzdenec
Zdravilna zelišča
8.9.96 Vrzdenec
Zdrav duh v zdravem telesu
10.5.97 Vrzdenec
Kozmos deluje na človeka; Zemlja kot bitje
13.6.98 Vrzdenec
14.6.98 Vrzdenec
Sfera živega in sile oblikovanja življenja
21.2.99 Vrzdenec
Elementarna bitja
19.9.99 Vrzdenec
Zdrava prehrana
20.9.99 Kočevje
Elementarna bitja
16.9.2000 Vrzdenec
Hrana kvalitete Demeter
17.9.2000 Nova Gorica
Pojem zdrave, celostne prehrane
20.10.01 Brezje
21.10.01 Domžale
22.10.01 Koroška
Kaj je antropozofija
22.11.02 Ljubljana
23.11.02 Ljubljana
24.11.02 Ljubljana
Antropozofska medicina in njena zdravila
7.3.03 Ljubljana
8.3.03 Ljubljana
9.3.03 Ljubljana
Človek in kozmos
5.3.04 Vrzdenec
7.3.04 Vrzdenec
Od kod prihajam, kdo sem, kam grem
21.4.06 Ljubljana
22.4.06 Ljubljana

Casera Claudio

Biodinamično sadjarstvo in vinogradništvo
17.11.2000 Nova Gorica
18.11.2000 Vrzdenec
Vpliv kozmičnih ritmov na zdravje sadja
5.4.02 Sostro
6.4.02 Rakičan
7.4.02 Dravograd
Biološko-dinamično sadjarstvo
28.11.09 Borovnica
29.11.09 Borovnica

Jan van Ledebour

8.12.1988 Ljubljana, Problematika kmetijstva
10.12.1988 Ljubljana, Varstvo rastlin
11.12.1988 Novo mesto, Stanje kmetijstva

Mayrhofer dr.Mario

Rak, ujma današnjega časa
20.4.2001 Ljubljana
21.4.2001 Ljubljana
Obloge in obkladki
15.6.01 Ljubljana
Ritmi in njihov pomen za človeško zdravje
3.6.05 Ljubljana

Heyden dr. Berthold

Gensko spremenjeni organizmi niso hrana za človeka
4.5.01 Kočevje
5.5.01 Vrzdenec
6.5.01 Brezje
Semena kot najdragocenejša zapuščina človeštvu
28.2.02 Sostro
1.3.02 Nova Gorica
2.3.02 Vrzdenec
3.3.02 Rakičan
Stanje in možne poti ohranjanja kulturnih rastlin
31.5.03 Vrzdenec

Kassner Michael

Celostna prehrana
16.2.01 Ljubljana
17.2.01 Ljubljana
18.2.01 Ljubljana
Prehranjevanje z žiti
6.7.01 Ljubljana
7.7.01 Ljubljana
8.7.01 Ljubljana
Zgodovina razvoja človeka; mitologija; prehrana; zavest
23.11.01 Ljubljana
24.11.01 Ljubljena
25.11.01 Ljubljana
Kaj je, kako in kje nastaja kvaliteta živil
17.5.02 Ljubljana
18.7.02 Ljubljana
19.7.02 Ljubljana
Kruh je naše najdragocenejše živilo
15.2.03 Vrzdenec
16.02.03 Vrzdenec

Held dr.Wolfgang

Spiritualna astronomija
8.11.02 Ljubljana
9.11.02 Ljubljana
10.11.02 Ljubljana

Findeisen Wolfgang

13.1.1990 Zdravilna pedagogika Ljubljana Hošiminhova 3
28.2.-3.3.1990 Ljubljana Waldorfska pedagogika
10.12.1990 Ljubljana, Dvanajst čutil
11.12.1990 Ljubljana Dvanajst čutil
12.12.1990 Ljubljana Dvanajst čutil
14.12.1990 Ljubljana Pot notranjega šolanja
10.- 12.1.1991 Waldorfska pedagogika (v sodelovanju z Roswitho Findeisen, Margit Wagner, Danielom Moreau, Branko Strmole)
13.1.1991 Ljubljana Pot notranjega šolanja
Delamo z živo naravo; kaj pa življenje je?
21.3.99 Vrzdenec
Človek v nevarnosti – duhovna bitja teme
14.4.03 Ljubljana
15.4.03 Ljubljana
16.4.03 Ljubljana
Steinerjev nauk o človeku
7.10.05 Ljubljana
8.10.05 Ljubljana
9.10.05 Ljubljana
Zdravje notranjih organov kot temelj učenja
20.5.06 Ljubljana
Človek je center in smisel razvoja osončja
13.4.07 Ljubljana
14.4.07 Ljubljana

Wistinghausen von Brigitte

Pridelovanje lastnih semen
3.9.04 Gorenjska
4.9.04 Vrzdenec
5.9.04 Vrzdenec
28.5.10 Borovnica – Semenarstvo
29.5.10 Vrzdenec – Semenarstvo
30.5.2010 G.Trebuša Biološko-dinamično žlahtnjenje

Heilmann Hartmut

Zapuščina boginje Demetre in
Kaj človeka v resnici prehranjuje
24.5.96 Biotehnična fakulteta Ljubljana
25.5.96 Vrzdenec
Temelji nauka o tleh;
10.10.97 Vrzdenec
Nadangel Mihael in kaj je njegovo sporočilo
Gnojenje in kvaliteta hrane
12.10.97 Vrzdenec
Biološko-dinamično delo je kulturna naloga človeka
6.11.99 Vrzdenec
Gradimo plodnost tal – kolobarjenje
10.3.2000 Brezje
11.3.2000 Vrzdenec
12.3.2000 Nova Gorica
Izgradnja plodnosti tal
29.6.01 Nova Gorica
30.6.01 Vrzdenec
Nega težkih ilovnatih tal
18.10.02 Sostro
19.10.02 Nova Gorica
20.10.02 Brezje

Schwarz dr.

Pomen in poslanstvo bolezni – prehladi in infekti
26.10.01 Ljubljana
27.10.01 Ljubljana

Emmelmann Reinhild

Biodinamično semenarstvo
7.10.2000 Brezje
8.10.2000 Vrzdenec
9.10.2000 Ribnica – Kočevje

Seelbach dr. Volker

Pomen živali na kmetiji
2.8.03 Vrzdenec
Skupna evolucija človeka in narave
4.6.04 Ljubljana
5.6.04 Ljubljana
Utelešenje živalskega kroga na Zemlji
24.6.05 Ljubljana
25.06.05 Ljubljana
Odraščanje: naloga duhovnega bitja človek
24.3.06 Ljubljana
25.3.06 Ljubljana
26.3.06 Ljubljana

Rein Michael

Steinerjev koncept tridelnosti družbe
6.9.03 Vrzdenec
Odnosi v družini, kolektivu, državi
24.2.06 Ljubljana
25.2.06 Ljubljana
26.2.06 Ljubljana

Sorms Walter

Biološko-dinamično pridelovanje vrtnin
6.12.03 Vrzdenec

Boom Menzo de

Osnove Goethejevega pogleda na svet
25.3.95 Vrzdenec
Zgodovina opazovanja zvezd z mitologijo
24.6.95 Vrzdenec
Temelji b-d kmetijstva
2.9.95 Vrzdenec
Izdelava in uporaba biodinamičnih preparatov
4.5.96 Vrzdenec
Biodinamično gospodarjenje: Od celote k delu
15.6.96 Vrzdenec

Demarest Ölschläger Ilse 

Pokrajina in prehrana
30.11.97 Vrzdenec
Opazovanje rastlin in živali
17.4.98 Brezje
Kmetijski tečaj dr.Steinerja
18.4.98 Vrzdenec
19.4.98 Maribor – Milka Koren

Selinger dr.

vloga živali na kmetiji
27.11.93 I. del Prirodoslovni muzej Ljubljana
23.4.94 II. del Prirodoslovni muzej Ljubljana

Znaor Darko

Uporaba homeopatije v kmetijstvu
4.3.94 Ljubljana
Biološka kakovost pridelkov; zdrava živila
5.3.94 Ljubljana

Hörner Marius

Metoda regeneracije semen, oskrba z lastnimi semeni
27.9.98 Vrzdenec
Selekcija žit na njivi, aspekti selekcije
4.7.99 Ribnica

Straub Michael

Aspekti biodinamičnega sadjarstva
18.2.2000 Brezje
19.2.2000 Vrzdenec
20.2.2000 Nova Gorica

Christoph Strawe

1989 Tridelnost družbe

Heintschel Frick Gabriele

Vegetarijanska kuhinja
2.9.2000 Vrzdenec
3.9.2000 Vrzdenec
13.10.01 Vrzdenec

Falday Mirela

Kiparski tečaj – planetarni pečati
13.9.03 Vrzdenec
14.9.03 Vrzdenec
20.9.03 Vrzdenec
21.9.03 Vrzdenec

Franzke Heidi

Moderno žlahtnjenje rastlin in impulz dr. Steinerja
15.12.06 Ljubljana
16.12.06 Ljubljana

Bacher dr. Martin 

Globalizacija in koncept zdrave družbe R. Steinerja
12.1.07 Ljubljana
13.1.07 Ljubljana
14.1.07 Ljubljana

Fištravec dr. Andrej

Kako doseči spoznanja o višjih svetovih
23.3.07 Ljubljana
15.2.08 Ljubljana
11.4.08 Ljubljana
7.11.08 Ljubljana
12.12.08 Ljubljana
6.3.09 Ljubljana
12.11.2010 Ljubljana

Fischer zakonca

Biti moški, biti ženska danes
14.5.2010 Ljubljana
15.5.2010 Ljubljana
Kristus, gospodar elementov
30.7.2007 Gorenja Trebuša
31.7.2007 Gorenja Trebuša
1.8.2007 Gorenja Trebuša (25 oseb, tudi 3 iz A)

Turšič Slavko

2.7.2011 Vrzdenec Sadjarstvo

Meta Vrhunc

19.6.96 Oddaja na Radio Ognjišče
23.6.96Predstavitev ruštva na TV 3
29.6.96 enourna oddaja na TV 3
2.8.96 predavanje za udeležence EKO seminarja na Pokljuki
22.8.96 Predavanje v domu upokojencv na Vrhniki
22.8.96 40 minutna oddaja na TV Kranj
19.11.1996 Predavanje o biodinamiki za starše W. vrtca v LJ
22.11.1996 Predavanje na občini Vnanje gorice o biodinamiki
29.11.1996 Prdavanje za SKŠ Kranj o biodinamiki
12.12.1996 Pt oddaj za TV primorka z dr. Susmanom
9.1.1997 Predavanje za SKŠ MB Svečina
13.1.1997 Predavanje za Društvo za zdravo prehrano Kočevje
31.1.1997 Predavanje za društvo Kresnica Ilirska Bistrica
14.3. Predavanje za aktiv kmečkih žena Podčetrtek
26.4.17Predavanje v Trničah
8.5.1997obisk varovancev Centra a socialno delo Radovljica
17.5.1997 predavanje za bioenergetike v Cerknem
30.5.1997 Oddaja z Milko Koren za TV Sevnica
5.6.1997 predstavitev in pogostitev v parlamentu
10.-11.6.1997 obisk Roedelberger
12.6.1997 obisk predstavnikov ministerstev Javna dela
26.-29,6,1007 z L.Turk Šega obisk Demeter konference Colmar
6.-7-9-1997 Razstava Polhov Gradec
22.10.2011 G. Trebuša Učinkovanje etrov
2015 5 predavanj, 4 delavnice za Občino Cerkno

Frančiška Pirnar

24.10.2011 Vrzdenec O ščetici in zdravljenju borelioze