Založba

Založba AJDA je nastala zaradi potrebe po strokovni literaturi iz področja biološko-dinamičnega dela z naravo. Razen vsakoletnega Setvenega koledarja Marije Thun izdaja Založba zapise predavanj uglednih tujih strokovnjakov za biodinamiko ali za v antropozofiji utemeljena druga, na pridelovanje zdrave hrane vezana področja.

Literatura Založbe AJDA je namenjena predvsem članom društev AJDA širom Slovenije pa tudi vsem zainteresiranim kmetom in vrtičkarjem, ki želijo opustiti zastrupljanje zemlje in pridelovati res zdravo hrano po biološko-dinamični, to je v svetu najuglednejši sonaravni metodi. Tudi ozaveščen potrošnik bo našel v literaturi Založbe AJDA dragoceno branje, tako kot dopolnilo nepopolnim toda danes splošno uveljavljenim stališčem znanosti in stroke glede na zdravo hrano in pomen zdrave hrane za zdravje človeka, pa tudi kot zanesljivo vodilo pri iskanju zanesljivih odgovorov na druga pomembna vprašanja časa, smiselnosti bivanja in lastne duhovne rasti.

Pri svoji literaturi se Založba AJDA omejuje na tista praktična področja življenja, za katera je dal praktične napotke za plodno poglobitev filozof in znanstvenik Dr. Rudolf Steiner, utemeljitelj antropozofije.