Webinar biodinamika 1

DVD Webinar biodinamika 1

prinaša zapise šestih 2-urnih predavanj Mete Vrhunc o temeljih biološkodinamične metode,
kot jo je človeštvu dal filozof in znanstvenik dr. Rudolf Steiner, pa tudi sedem za predavanja
pripravljenih Powerpointov.
Tu obravnavane vsebine:
1. Kdo je bil dr. Rudolf Steiner in oris njegove zapuščine
Razvoj planetarnega sistema in Zemlje
4-delnost narave in človeka

2. Naše osončje in kozmični ritmi
Delo v skladu s kozmičnimi ritmi

3. Biološkodinamični preparati za škropljenje
Gnoj iz roga
Kremen iz roga
Preparat iz kravjaka Marije Thun

4. Biološkodinamični kompostni preparati
Rezultati poskusov Marije Thun

5. Kompost, gnojenje, kolobar
Pleveli in škodljivci v biodinamiki

6. Razvoj kulturnih rastlin
Razvoj, stanje in perspektive kmetijstva

28,00

Kategorija: