Setveni priročnik 2016

Setveni priročnik za poljedelce, vrtičkarje in čebelarje 2016
Koledar ugodnih dni za setev, presajanje, nego in spravilo rastlin ter delo s čebelami.
Na podlagi raziskovanj zvezdnih konstelacij sestavil Matthias K. Thun.