Setveni priročnik 2018

Setveni priročnik za poljedelce, vrtičkarje in čebelarje 2018.


Koledar ugodnih dni za setev, presajanje, nego in spravilo rastlin ter delo s čebelami.

Na podlagi raziskovanj zvezdnih konstelacij sestavil Matthias K. Thun.