Setveni priročnik 2019

Setveni priročnik za poljedelce, vrtičkarje in čebelarje 2019.


Koledar ugodnih dni za setev, presajanje, nego in spravilo rastlin ter delo s čebelami.


Na podlagi rezultatov konstelacijskih raziskav izdelal Matthias K. Thun