Setveni priročnik 2020

Setveni priročnik za poljedelce, vrtičkarje in čebelarje 2020.

Koledar ugodnih dni za setev, presajanje, nego in spravilo rastlin ter delo s čebelami.

Na podlagi rezultatov konstelacijskih raziskav izdelal Matthias K. Thun.