IZREK OB POLAGANJU TEMELJNEGA KAMNA – DER GRUNDSTEINSPRUCH

Antropozofija je pot k resničnemu človeku. Z vero v voljo, utemeljeno v ljubezni do resnice tistih ljudi, ki hočejo s poglabljanjem svoje duše hoditi po tej poti, iz zaupanja v ljudi, ki nosijo v sebi resno voljo, da se sami z duhovnim šolanjem vzgojijo v resnično življenje, resnično čutenje, resnično sposobnost razmišljanja, je oblikoval Rudolf Steiner v obliki izreka sledeč temeljni kamen splošne antropozofske družbe in ga položil v srca in duše sedem- do osemsto ljudi, ki so se vabilu Rudolfa Steinerja odzvali in prišli v Dornach na Božični kongres.

IZREK OB POLAGANJU TEMELJNEGA KAMNA

DER GRUNDSTEINSPRUCH

Duša človeka

Živiš v okončinah

Živiš v okončinah
Ki nosijo te
Skozi svet prostora:
V duhovnega bitje morja:
Vadi se v SPOMINJANJU DUHA

V globinah duše
Kjer v delujočem Biti
Stvarnika svetov
Lastni jaz
V božanskem jazu
Biva

In ti resnično boš ŽIVELA
V človeških svetov bitju.

Saj oče, duh višav, deluje
V svetov globinah
BIT ustvarjajoč:

Moči duhovi
Zazveni naj iz višav,
Odzven kar najde v globinah:

To govori:
Iz Božjega človeštvo se rojeva.
To slišijo duhovi vzhoda, zahoda, severa, juga:
Ljudje naj slišijo to.

Duša človeka!
Živiš v srca in pljuč udarcih
Ki skozi ritem časov vodi
Te v lastno
Duše bitja čutenje:

RAZMIŠLJANJE O DUHU vadi
V duševnem ravnotežju
Kjer valujoča dela
Svetov nastanka
Združijo
Z Jazom svetov
Tvoj lastni jaz
In ČUTILA boš resnično
V delovanju duš človeških

Saj Kristusova volja
V svetov ritmih,
v okolju gospoduje.

Duše blagoslavlja

Storite, svetlobe duhovi
da vzhod spodbudi
kar zahod oblikuje:

To govori:
V Kristusu postane življenje smrt.

To slišijo duhovi vzhoda, zahoda, severa, juga
To naj bi slišali ljudje.

Duša človeka!
Živiš v mirujoči glavi,
ki iz temeljev ti večnosti
odpira svetá misli:
v ZRENJU vadi se DUHA

V miru misli
Kjer večni božji cilji
svetovne Biti
Luč lastnemu jazu
Podarijo
V svobodno voljo

In mislil boš resnično
V temeljih človeškega duha.

Duha svetovne misli
V bitju svetóv delujejo
Proseč svetlobo:

Izprosíte iz globin, duhovi duš,
Kar bo uslišano v višavah:

To govori
V duha svetovnih mislih se duša prebudi.
To slišijo duhovi vzhoda, zahoda, severa, juga:
Ljudje naj bi slišali to.

Močnejšega klica človeški duši kot prihaja do izraza v tej trojnosti izrekov, si ne moremo misliti; klic ljudem, ki so se s študijem v duhovni znanosti podanih resnic in s svojim poglabljanjem duše pripravili ali se hočejo pripraviti, da stopijo na pot gledanja duha in k življenju iz duha. Tako močan, moči poln klic, je bil mogoč samo iz zaupanja v to dobro voljo. Na njej je gradil Rudolf Steiner. Spodbudil je to voljo, ki jo nosi ljubezen do resnice. Z živo substanco besed polaganja temeljnega kamna ji je v potrditev dal usmerjajočo moč v duhu napredka človeštva. Besede polaganja temeljnega kamna, ki so bile lahko učinkovite v srcih in dušah tistih ljudi, ki so se zbrali v Dornachu s tem, da so prišli osebno, ali da so bili prisotni v duhu, tvorijo v povezavi z voljo, ki jo nosi ljubezen do resnice teh ljudi, živ temeljni kamen združenja ljudi, ki si hočejo zadati nalogo nege duhovnega bitja Antropos-Sophia.

V besedah polaganja temeljnega kamna počivajo kozmične sile kot živa substanca. Zato lahko te besede v vsakem človeku, ki jih potopi v svojo dušo in jih vedno znova v svoji duši oživlja, delujejo tudi danes. Če hoče svojo voljo, ki jo nosi ljubezen do resnice, posvetiti spodbujanju in razvoju splošne antropozofske družbe v duhu napredka človeštva, postanejo lahko temeljni kamen, na katerem človek lahko gradi.

Antropozofija je pot k resničnemu človeku. V trojnosti izrekov polaganja temeljnega kamna, je za ljudi, ki hočejo hoditi po tej poti, javno dana duhovna pot šolanja, še posebej za tiste, ki so z duševnimi vajami v sebi že ustvarili predpogoje, nepogrešljive za stopanje na pot resničnega življenja, resničnega čutenja in resnične sposobnosti razmišljanja.

(Uvod in delno komentar izreka H.E.Weisshaar)